Tidsplan

Period                                         Händelse

Mitten av september                Inbjudan går ut

Sep 1-Nov 25      2021                Anmälningstid för skolorna

Nov 8 - Nov 26  2021                 1:a kvalificeringsomgången äger rum (alla deltar)

Jan 11 - Jan 31     2022                 2:a kvalificeringsomgången äger rum (alla deltar)

Feb 7                   2022                Resultat av bägge omgångarna och de 10 bästa kommunvinnande klasserna redovisas

Apr 8                  2022                 Fördjupningsarbetets  rapport skickas in digitalt.

Apr  28-29         2022                 Nationell semifinal och final. (De 10 bästa kommunvinnande klasserna deltar)

Maj 31 -Juni 1   2022                  Nordisk final i Köpenhamn, Danmark. (30 maj är resdag)