2019-2020

Nationell semifinal och final i april i Stockholm ställdes in på grund av Corona viruset.

Även Nordiska finalen ställdes in på grund av Corona viruset. Detta för att minska smittspridning i Sverige och Norden. Det var inte försvarbart att samla 55 personer från olika orter i Sverige i Stockholm och sedan skicka hem dem igen. Beklagansvärt för de klasser som var bland de 10 bästa kommunvinnarna och skulle gå till semifinal. Dessa klasser har arbetat med ett fördjupningsarbete som heter " Lokus" och som skulle redovisas på semifinalen. Men eftersom Norge och Danmark stängt ner sina skolor och många elever i Sverige var hemma från sina klasser kunde detta arbete inte genomföras på rätt sätt. 


Resultat efter 2 omgångar

225 klasser har genomfört de första två delarna av Sigma 8 tävlingen där hela klasser deltar och samarbetar. Klasser från 60 olika kommuner från hela landet har genomfört problemlösning under två omgångar på vardera 90 minuter och tillsammans löst kluriga problem med sin kreativitet, logiskt tänkande och goda samarbete. Av de 49 st kommunvinnarna blev de 10 bästa kommunvinnarna blev inbjudna till semifinal i Stockholm. Till semifinalen har dessa klasser fått en fördjupningsuppgift, " Lokus".

De ska genomföra uppgiften skriva rapport och planera en utställning och en muntlig presentation.

Huvudsyftet med Sigma 8 är att skapa större intresse för matematik genom att engagera elever i problemlösning som kräver logiskt tänkande, tillåter diskussion, och uppmuntrar kreativitet. Att argumentera för sina lösningar är ett primärt inslag i klasstävlingen Sigma 8 då hela klassen ska lösa problem tillsammans. Genom att använda logik utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande och nya upptäckter bekräftas i klassrumsdiskussioner, vilket i sin tur stärker både självförtroende och motivation.

Fantastiska elever i åk 8 som löser våra problem gemensamt i klassen och sedan avgör vilket svar de tycker är rätt. Detta ger stora tillfälle till matematiska samtal där man får argumentera för "sin" lösning av ett problem. Av kommentarerna att döma har vi verkligen nått vårt syfte med tävlingen.

Top 3 20/21

Täby Friskola, 8 spets

Anna Efremova, Täby

Omgång 1: 40

Omgång 2: 40

Totalt: 80

Tyska skolan, 8B

Birgit Hellgren, Stockholm

Omgång 1: 37,5

Omgång 2: 40

Totalt: 77,5

Minerva, 8D

Tobias Karlsson, Umeå

Omgång 1: 37,5

Omgång 2: 40

Totalt: 77,5