Tidigare Uppgifter

Här kan du ladda ner gamla uppgifter . Lösningarna medföljer men om du är lärare tar du naturligtvis bort lösningarna och låter eleverna resonera sig fram till den bästa lösningen. Därefter kan du ju visa lösningarna. Det är viktigt att låta eleverna prata "matematik" och träna på att argumentera för "sina" lösningar.