Anmälan

Läsåret 2021 - 2022 Välkommen med din anmälan

Nu kan du anmäla dig till årets Sigma 8 tävling. Ange förnamn. efternamn, epost för klassens lärare. Telefon kan tillhöra skolan eller läraren.  Ange även klassen, skola, skoladress, postnummer, ort och kommun.

Anmälan för detta läsår är nu ute, men anmäler man sig nu är man med läsåret 2022-2023