SigmaÅtta- en matematiktävling där hela klassen deltar

Klasstävling

Alla i klassen samarbetar och hjälps åt att löser 8 uppgifter vid två tillfällen, dels i november och dels i januari. De 10 bästa kommunvinnarna i Sverige går vidare till en nationell semifinal där de tre bästa går till final. Sverigevinnaren får vara med i den nordiska finalen i något av de nordiska länderna. 

Nordic Math Class Competition

SigmaÅtta är en matematiktävling för skolklasser i Sverige och i de nordiska länderna. Det nordiska samlingsnamnet på tävlingen är Nordic Math Class Competition- NMCC. I Norge och Island tävlar elever i skolår 9 och i Danmark, Finland och Sverige tävlar elever i skolår 8.

Tidsplan

2020/2021

Mitten av september

Inbjudan går ut

Sep 1 - Nov 25.

Anmälningstid för skolorna

Nov 8 - Nov 26 

1:a kvalificeringsomgången äger rum  (alla anmälda deltar)

Jan 11 - Jan 31

 2:a kvalificeringsomgången äger rum. (alla anmälda deltar)

Feb 7

Resultat av bägge omgångarna och de 10 bästa kommunklasserna redovisas.

April 8

Fördjupningsarbetets rapport ska skickas in

April 28 - April 29

Nationell semifinal och final (De 10 bästa kommun- vinnarna deltar på distans)

Maj 30 - Juni 1

Nordisk final i Köpenhamn, Danmark (30 maj är resdag)