SigmaÅtta- en matematiktävling där hela klassen deltar

Klasstävling

Alla i klassen samarbetar och hjälps åt att löser 8 uppgifter vid två tillfällen, dels i november och dels i januari. De 10 bästa kommunvinnarna i Sverige går vidare till en nationell semifinal där de tre bästa går till final. Sverigevinnaren får vara med i den nordiska finalen i något av de nordiska länderna. 

Nordic Math Class Competition

SigmaÅtta är en matematiktävling för skolklasser i Sverige och i de nordiska länderna. Det nordiska samlingsnamnet på tävlingen är Nordic Math Class Competition- NMCC. I Norge  tävlar elever i skolår 9 och i Danmark, Finland och Sverige tävlar elever i skolår 8.