188  klasser har genomfört de första två delarna av Sigma 8 tävlingen där hela klasser deltar och samarbetar.

Klasser från 56 olika kommuner från hela landet har genomfört problemlösning under två omgångar på vardera 90 minuter och tillsammans löst kluriga problem med sin kreativitet, logiskt tänkande och goda samarbete. 14 klasser i Sverige har haft full pott , se nedan, och löst alla uppgifterna vilket är fantastiskt  bra. Många klasser blev intervjuade av sina lokaltidningar och skolorna uppmärksammades över sina goda matematikkunskaper.

Det skulle ju vara de 10 bästa kommunvinnarna som kom till semifinal. Men när det fanns 14 st  klasser som hade full pott , 80 p,  kallade vi alla 14 till semifinal  12 och 13 april på KTH i Stockholm.

Dessa klasser fick göra ett fördjupningsarbete om  ”Konsekutiva summor” innan de drog till Stockholm.

Huvudsyftet med Sigma 8 är att skapa större intresse för matematik genom att engagera elever i problemlösning som kräver logiskt tänkande, tillåter diskussion, och uppmuntrar kreativitet.

Att argumentera för sina lösningar är ett primärt inslag i klasstävlingen Sigma 8 då hela klassen ska lösa problem tillsammans.

Genom att använda logik utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande och nya upptäckter bekräftas i klassrumsdiskussioner, vilket i sin tur stärker både självförtroende och motivation.

Fantastiska elever i åk 8 som löser våra problem gemensamt i klassen och sedan avgör vilket svar de tycker är rätt. Detta ger stora tillfälle till matematiska samtal där man får argumentera för “sin” lösning av ett problem. Av kommentarerna att döma har vi verkligen nått vårt syfte med tävlingen.

 RESULTAT EFTER 2 OMGÅNGAR AV SIGMA8

RESULTAT AV NATIONELL SEMIFINALEN 2018 på  KTH I STOCKHOLM

56 elever och 14 st  lärare samlades i Sydöstra Galleriet, Biblioteket på  KTH, för att under två dagar utse en Sverige vinnare som kan gå vidare till Nordisk Final.

Klassrepresentanterna byggde upp sina utställningar av sina fördjupningsarbeten. Med liv och lust arbetade eleverna så att det innan lunch var klart.

Efter lunchen blev det problemlösning för alla. 8 besvärliga uppgifter klarades av under 90 minuter. Varje lag fick lösa en uppgift och lämna in den till bedömarna för att få ut nästa uppgift. Det gällde att disponera tiden väl och vara mycket fokuserad. Bedömarna var Sigma 8 gruppen och Susanne Gennow med elever från Danderyds gymnasieskola.

Efter att pustat ut över problemlösandet och lite fika så var det sedan dags för den muntliga presentationen av fördjupningsarbetets del om konsekutiva tal. Här hade klasserna kommit underfund med vad konsekutiva tal är och gjort mycket bra arbete runt detta ämne.   Man blir imponerad över ungdomarnas fantastiska frimodighet och kunnande att förmedla sitt arbete till publiken genom både sång och teater samt medryckande berättelser. Som arrangör av tävlingen gläds man mycket av att höra dessa ungdomar prata så väl om sina upptäckter i matematiken. Här blir man stolt över vår svenska ungdom och dess kunskaper och passion i matematikarbetet. Media borde se dessa ungdomar och skriva även om duktiga elever och inte enbart negativa  saker.

Därefter tog sig alla deltagare till Zinkensdamms vandrarhem för inkvartering och middag.

Efter middagen presenterades de tre lag som går vidare till final . Det var Minervaskolan, Umeå, Engelbrektskolan, Stockholm samt Täby friskola, Täby.

Fördjupningsarbetet om ”Konsekutiva summor”  vanns av Skolhagenskolan, Täby som fick 5000 kr till klassen.

Problemlösningsdelen vann Täby friskola och laget fick varsin miniräknare skänkt av Texas Instruments.

Dagen därpå var det finaldags. Längst fram i Sydöstra Galleriet, Biblioteket på  KTH , placerades finallagen och övriga lag samt lite mer folk var publik och som också  försökte lösa problemen som finallagen fick.

Efter varje problem som lagen fått samlades lösningarna in och domarna meddelade poängen. Publiken kunde hela tiden följa ställningen för varje problem.

Efter 5 problem var det Minervaskolan , Umeå som hade vunnit. Täby friskola på andra plats och Engelbrektskolan på tredje plats. Alla final lagen fick priser. Vinnaren fick 7500 kr till sin klass.  

Det blev alltså Minervaskolan som är bäst i Sverige  och som får representera Sverige i den  Nordiska Finalen i Vasa , Finland i början på juni.

RESULTAT SEMIFINAL:

Resultat nationell final:

NORDISK FINAL I  Vasa, Finland

Måndagen den 4 juni samlades elever och lärare från Norge, Finland, Danmark och Sverige i Korsholm, Vasa, Finland.  Efter middag och lite “lära känna varandra” övningar blev det en skön stämning bland alla och eleverna hade börjat lära sig varandras namn.

Tisdag morgon, efter att lagen ställt upp sina utställningar åkte vi buss till Problemboden där alla deltagare fick varsitt Knep o knåp och sedan bar det av till en pizzeria.  Efter lunchen åkte vi till Björköby och Kvarkens skärgård, världsarvet.  

Vid klockan 16 började alla fyra lagen att göra sina muntliga presentationer på engelska av ”Konsekutiva summor”.

Eleverna är fantastiska genom att på engelska framföra sina iakttagelser om konsekutiva tal. Bedömarna (en från varje land) granskade nu utställningarna, presentationerna och rapporten om “Konsekutiva summor” och gjorde en slutlig bedömning av klassernas fördjupningsarbete.  

 Det norska och finska laget fick dela på första platsen i fördjupningsarbetets tävling. Alla lag hade mycket bra framställningar och det var svårt att skilja dem åt.

Därefter blev det middag på hotellet och mer tid åt eleverna att lära känna varandra över landsgränserna.

Onsdagen den 6 juni samlades alla för den slutgiltiga nordiska finalen i att lösa problem.

Varje uppgift löstes framför en publik och domare gav poäng direkt innan nästa uppgift skulle lösas.  Uppgifterna skulle lösas på mellan 5-8 min innan domarna bedömde svaren.

2 av lagen hade samma poäng inför sista problemet. 

Sista uppgiften var:

———————–

Studera talen i triangeln

Utmaningen är att hitta tal med en speciell summa

Använd så många tal ni kan hitta i triangeln till följande summor: 50, 60, 66

Markera talen med cirklar.

—————————————–

Det blev två lyckade finaldagar med i huvudsak nöjda elever. Vissa lag grämde sig kanske lite över någon missad poäng men så är det.

Vi från Sverige var mycket stolta över Minervaskolans resultat. Första gången ett svenskt lag vann en nordisk problemlösningsfinal sedan 2001. Fantastiskt bra

Resultat av den nordiska finalen.

Planeringsmöte i Stockholm okt 2018:

I oktober samlades representanter från de nordiska länderna på Zinkensdamms vandrarhem under två kvällar och en dag för att förberedde nästa års tävling, genom att bestämma fördjupningsarbete, ställa upp lämpliga problem och planera tidpunkter med mera.