nmcc-flaggor

Här kan du hämta ner pdf filen.   Fördjupningsuppgift 2018-2019        

—————————————————————————————————————————————-

Bilderna visar nummer 1 och nummer 4 av stjärnor som kan växa obegränsat enligt detta mönster.

Stjärna 1                        Stjärna 4     

Figurerna är gjord av pärlor som barn använder för att skapa olika figurer och mönster.

Undersök sambandet mellan stjärnornas figurnummer och antalet pärlor som behövs för att skapa just den figuren.

  • Undersök och lös detta problem på så många olika sätt ni kan.
  • Jämför de olika lösningar ni har hittat. Vad är likheter och skillnader?

OBS. Läs kriterierna för bedömning av fördjupningsuppgiften noggrant innan ni startar arbetet!

A       Rapport

Hela klassen ska arbeta med problemet ovan och göra en gemensam rapport, som visar en utförlig förklaring hur klassen har arbetat med frågorna och vilket resultat ni har kommit fram till.

B       Utställning

Ni ska visa olika sätt att göra regelbundna stjärnor. Gör en färgstark utställning av ert arbete.

C       Presentation

Gör en presentation där åhörarna får en inblick hur ni har arbetet med A och B på ett sätt så att det kan väcka intresse för matematik hos andra ungdomar.