Här kan man ladda ner exempel på tidigare års Fördjupningsarbeten och Loggböcker.

Observera vilket år de är gjorda och att kriterierna för dessa var annorlunda än årets.