Här kan man ladda ner exempel på tidigare års Fördjupningsarbeten och Loggböcker.

Observera vilket år de är gjorda och att kriterierna för dessa var annorlunda än årets.

[ddownload id=”567″ Style =”link” text=”Carlsons skolas Rapport 2016″]  [ddownload id=”568″ Style =”link” text=”Carlsons skolas Loggbok 2016″]

[ddownload id=”570″ Style =”link” text=”Engelbrektsskolans Rapport 2016″] [ddownload id=”569″ Style =”link” text=”Engelbrektsskolans Loggbok 2016″]

[ddownload id=”572″ Style =”link” text=”Täby Friskolas Rapport 2016″]  [ddownload id=”571″ Style =”link” text=”Täby Friskolas Loggbok 2016″]

[ddownload id=”388″ Style =”link” text=”IES Karlstad Ämnesrapport 14-15″]       [ddownload id=”389″ Style =”link” text=”IES Karlstad loggbok 14-15″]

[ddownload id=”390″ Style =”link” text=”Slottstadens skolas Ämnesrapport 14-15″]     [ddownload id=”391″ Style =”link” text=”Slottstadens skolas loggbok 14-15″]

[ddownload id=”392″ Style =”link” text=”Täby Friskolas Ämnesrapport 14-15″]   [ddownload id=”393″ Style =”link” text=”Täby Friskolas loggbok 14-15″]