Period

Händelse

Mitten av september Inbjudan går ut
Sep 1 – Nov  19     2016 Anmälningstid för skolorna
Nov 7 – Nov 25      2016 1:a kvalificeringsomgången äger rum (alla anmälda deltar)
Jan 9 – Jan 27       2017  2:a kvalificeringsomgången äger rum. (alla anmälda deltar)
Feb 4                     2017 Resultat av bägge omgångarna och de 10 bästa kommunklasserna redovisas.
Mars 24                 2017 Fördjupningsarbetets rapport ska skickas in
Apr 6 – Apr 7        2017 Nationell semifinal and final  (De 10 bästa kommun vinnarna deltar) på KTH, Stockholm
Maj 29- Maj 31      2017 Nordisk final i Köpenhamn, Danmark. Resdag 29 maj.