Period

Händelse

Mitten av september Inbjudan går ut
Sep 1 – Nov  22     2018 Anmälningstid för skolorna
Nov 5 – Nov 23      2018 1:a kvalificeringsomgången äger rum (alla anmälda deltar)
Jan 7 – Jan 25       2019  2:a kvalificeringsomgången äger rum. (alla anmälda deltar)
Feb 4                     2019 Resultat av bägge omgångarna och de 10 bästa kommunklasserna redovisas.
Mars 22                 2019 Fördjupningsarbetets rapport ska skickas in
Apr 11 – Apr 12     2019 Nationell semifinal and final  (De 10 bästa kommun vinnarna deltar) på KTH, Stockholm
Juni 3- Juni 5        2019 Nordisk final i Trondheim, Norge. Resedag 3 juni 2018