Period

Händelse

Mitten av september Inbjudan går ut
Sep 1 – Nov  22     2017 Anmälningstid för skolorna
Nov 6 – Nov 24      2017 1:a kvalificeringsomgången äger rum (alla anmälda deltar)
Jan 9 – Jan 27       2018  2:a kvalificeringsomgången äger rum. (alla anmälda deltar)
Feb 4                     2018 Resultat av bägge omgångarna och de 10 bästa kommunklasserna redovisas.
Mars 23                 2018 Fördjupningsarbetets rapport ska skickas in
Apr 12 – Apr 13     2018 Nationell semifinal and final  (De 10 bästa kommun vinnarna deltar) på KTH, Stockholm
Juni 4- Juni 6        2018 Nordisk final i Korsholm, Finland. Resedag 4 juni 2018