SigmaÅtta

En matematiktävling för hela klassen

SigmaÅtta är en matematiktävling för skolklasser i Sverige och i de nordiska länderna. Det nordiska samlingsnamnet på tävlingen är Nordic Math Class Competition- NMCC. I Norge och Island tävlar elever i skolår 9 och i Danmark, Finland och Sverige tävlar elever i skolår 8.

Alla i klassen samarbetar  och hjälps åt att löser 8 uppgifter vid två tillfällen, dels i november och dels i januari. De 10 bästa kommunvinnarna i Sverige går vidare till en nationell semifinal där de tre bästa går till final. Sverigevinnaren får vara med i den nordiska finalen i något av de nordiska länderna.  

Årets fördjupningsuppgift hittar du under “Fördjupningsuppgift”

Nu startar vi Sigma 8 detta läsår efter en vår fylld med Corona

där vi fick ställa in nationell final och nordisk final.

Våren 2021 håller Coronan fortfarande sitt grepp om Sverige.

Därför har vi förlängt  tiden för att göra Omgång 2 till 19 feb.